Dodatkowo :
 • dietetyka
 • kinezjoterapia
 • wychowanie fizyczne
 • siłownia
 • fitness i joga
 • gry i zabawy zespołowe
 • turystyka piesza i rowerowa
 • spływy kajakowe
 • survival
 • hipoterapia
 • wycieczki i wydarzenia kulturalne
 • masaże
 • sauna
 • fitoterpia i aromoterapia
 • klimatoterapia
12 kroków Model Minessota

Metoda leczenia uzależnień, która powstała w XX wieku w stanowym szpitalu w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. Polega na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz trzeźwiejących uzależnionych i zindywidualizowanym podejściu do leczenia. W terapii uczestniczy aktywnie rodzina pacjenta i jest to intensywny 28-dniowy program.

Dzięki temu programowi terapii, miliony ludzi na całym świecie zmieniło swoje życie.

Vitaterapia

Leczenie życiem

Terapia ta została opracowana przez profesora psychologii klinicznej i psychoterapii, Jarosława Bahrija ( Yaroslav Bahriy, Kijów ), prezesa Fundacji Vitatherapy, Nazwa „vitaterapia” dosłownie oznacza „leczenie życiem”. Polega na budowaniu zdrowych relacji, poczucie przynależności w grupie, zyskanie wiary i celu.

Idea, jaką wyznaje Vitaterapia zbiega się z filozofią Alberta Schweitzera. Zawiera ona trzy elementy: pokora, afirmacja życia i etyka. Ważnym jest, aby przekazać znaczenie zrozumienia nieprzerywalnego związku między życiem ludzi i ich przestrzenią życiową. Vitaterapia - jest psychoterapią integracyjną koncentruje się więc na doświadczeniach egzystencjalnych.

Głównym punktem orientacyjnym w procesie takiej psychoterapii nie jest osobowość klienta (choć nie odrzucamy jego osobowości), a jego życie i trzy ważne aspekty: zgoda z samym sobą, pogodzenie się z innymi i Bogiem (wszechświatem, przeznaczeniem, losem, siłą wyższą).

Glówną rolą vitaterapeuty jest empatyczne zrozumienie i szacunek dla każdego człowieka. Dlatego Vitaterapia pogłębia kontakt z własnymi emocjami, powoduje rozumienie siebie i pomaga uświadomić sobie własne potrzeby.

Terapia grupowa

Forma leczenia poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub takich samych problemach. Leczenie odbywa się w grupie samopomocy zwanej inaczej grupą terapeutyczną. Głównym celem jest poczucie wspólnoty i wzajemne wsparcie członków grupy.

Terapia rodzinna

Psychoterapia systemowa, której założeniem jest dokonanie zmiany w wartościach dotychczasowego życia rodzinnego, spojrzenie na relacje rodzinne z innej perspektywy, po to, aby poprawić i zmienić wzajemne relacje.

Głównym celem jest przemyślenie sensu życia nie tylko przez pacjenta, ale i jego rodzinę, poinformowanie członków rodziny o chorobie krewnego i włączenie ich do procesu leczenia chorego.

Fizjoterapia

To kompleks naturalnych metod leczenie, wykorzystujących zjawisko reagowania organizmu na bodźce ze środowiska zewnętrznego. W leczeniu wykorzystuje się różnego rodzaju bodźce, m.in. bierny ruch, ćwiczenia fizyczne, bodźce termiczne, stymulację elektryczną oraz masaż

Arteterapia

Terapia poprzez sztukę

Leczenie przez sztukę stanowi niezależną formę rehabilitacji. W ramach arteterapii prowadzone jest wiele różnych zajęć m.in.: rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne. Wykorzystuje się tutaj również wszystkie pozostałe formy terapii zajęciowej.

Najważniejsze rodzaje arteterapii, które stosujemy to: plastykoterapia, biblioterapia i poezjoterapia, muzykoterapia, filmoterapia i psychodrama

Peer-to-peer

Sposób przekazywania wiedzy polegający na dzieleniu się trudnymi doświadczeniami życiowymi i sposobami radzenia sobie z nimi "jak równy z równym"

Psychoterapia indywidualna

Składają się na nią różne techniki leczące lub pomagające leczyć rozmaite choroby i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego, jest położenie nacisku na bezpośredni kontakt psychoterapeuty z klientem

Psychoedukacja i zajęcia grupowe

Metoda, która skierowana jest do ludzi, którzy żyją z zaburzeniami psychicznymi w fazie reemisji albo zdrowia. Najważniejsze metody jakie stosujemy to: wizualizacja, psychozabawy, treningi asertywności i koncentracji uwagi, rożne warsztaty zajęciowe i szkolenia.

Terapia przez rozwój inteligencji

Warsztaty dla pacjentów o rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, co wpływa na podwyższenie poziomu ich kompetencji

Coaching

Interaktywny proces szkolenia za pomocą metod związanych z psychologią, który pomaga człowiekowi (stosowany również w organizacjach, firmach, itd. ) w podejmowaniu decyzji, tak aby zaspokajać jego potrzeby. Dzięki niemu możliwy jest szybszy rozwój, większa efektywność czy osiągniecie celu

Detoksykacja

Sposób leczenia uzależnień polegający na nagłym odstawieniu danej substancji psychoaktywnej w połączeniu z terapią farmakologiczną lub psychologiczną

Rehabilitacja

Powrót do zdrowia

Rehabilitacja jest procesem, w którym uczestniczy grupa specjalistów (psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, psycholog, peer-to-peer konsultant, fizjoterapeuta, animator kultury, coach, psychiatra...). Celem rehabilitacji jest m.in. samouświadomienie osobie uzależnionej mechanizmów chorobowych, zmiana destrukcyjnych nawyków, nauka skutecznych sposobów radzenia sobie z emocjami, różnego rodzaju sytuacjami życiowymi, rozpoznawanie symptomów nawrotu i umiejętność wyjścia z tych traumatycznych i kryzysowych okoliczności