Leczenie nerwicy, depresji, obżarstwa Choroby cywilizacyjne są grupą schorzeń o różnorodnej złożoności i naturze. Rozwijają się wraz z postępem cywilizacji. Najczęściej spotykane to: nerwica, stres, depresja, otyłość, choroby psychosomatyczne.

Leczenie chorób cywilizacyjnych

Urazy i kryzysy psychiczne

Choroby psychosomatyczne

Stres/Dystres

Depresja

Hypokinezja/Hypodynamia

Otyłość i obżarstwo

Wypalenie zawodowe

Nerwice informacyjne