terapia współuzależnienia Wiele uzależnień ma podłoże wynikające z uzależnienia partnerów czy członków rodziny. Najważniejsza jest wówczas wspólna chęć odbycia terapii.

Terapia współuzależnienia

Współuzależnienie

Utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z patologicznymi zachowaniami uzależnionego partnera, ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę własnego położenia na lepsze. Współuzależnienie może wystąpić również w relacjach między członkami rodziny, przyjaciółmi czy współpracownikami.